Program Stoppested verden

Header Example

Aktivitet

KULTURBONAZA

|KURDISTAN|

Innlandet er mangfoldig. Visste du at det bor personer fra over 115 land bare i Hamar? Hvem er du og hva er dine tradisjoner? Vår KULTURBONANZA er en arena hvor alle som vil kan vise sin kultur og hvem de er gjennom ulike aktiviteter på festivalen. Her skal barn og unge, voksne og eldre skal kunne presentere, og få presentert kunstneriske uttrykk fra sine opprinnelige kulturer. Åpenhet og nysgjerrighet bidrar til å fremme Innlandet som en region av og med mangfold og forståelse.

Stoppested Verden samarbeider med mange enkeltpersoner, lag og foreninger og det er plass til alle!

Smak Kurdisk te, lytt til musikken og bli med i dansen. Den Kurdiske kulturen er høyst

levende I Innlandet. Kurdisk kulturforening i Hedmark.

 

Medvirkende:
Årlig medvirker over 50 lag, foreninger, frivillige organisasjoner og utenlandske ambassader i Norge med ulike aktiviteter og fremføringer som en del av festivalprogrammet.  I disse aktivitetene medvirker mer enn 250 utøvere av dans, teater og musikk og representerer kulturer, tradisjoner og land som regnes som minoriteter i Norge.