Program Stoppested verden

Header Example
image_2022-04-28_090338477

UTSTILLING

NO MAN'S LAND

(Tine Poppe)

Fotoutstillingen No man’s land har dokumentert 12 mennesker som bor i Norge.  

Det er Abdi, Bedvia, Emishaw, Erya, Gulume, Hiwot, Kaveh, Mimi, Mobarak, Reza, Sara og Yemane. Som alle andre har de forskjellige tanker, drømmer, meninger og historier. Men de har én ting til felles. De har alle fått avslag på sine søknader om oppholdstillatelse, men kan ikke sendes tilbake dit de flyktet fra, fordi det er for farlig for dem. De lever derfor i Norge som papirløse flyktninger. Som papirløs og ureturnerbar flyktning har du ikke tillatelse til å arbeide, ikke rett til nødvendig helsehjelp og ikke mulighet til å forlate Norge til fordel for et annet land. De er mennesker i limbo.  

Tine Poppe har fotografert 12 av disse menneskene. Prosjektet, med tittelen «Ingenmannsland», er dedisert til Yemane Teferi, som døde 8. januar 2016 på Bømlo asylmottak. Han levde sine siste 25 år som ureturnerbar og papirløs flyktning på mottak i Sverige og Norge. 

Om kunstneren:

Tine Poppe har i en årrekke jobbet med å dokumentere flyktningers liv i Norge. Hun har blant annet laget boken “Jeg liker Norge, men Norge liker ikke meg”, hvor hun sammen med forfatter Kari Gellein dokumenterer møter med 28 barn på asylmottak. Poppe er særlig opptatt av temaene sosial bevissthet, mennesker og natur, og er Olympus-ambassadør i Norge. 

Du kan lese mer om prosjektet og se film med historien til Yemane Teferi her: https://www.tinepoppe.no/project-no-mans-land