Program Stoppested verden

Header Example
nfufestival

AKTIVITET

STØRRE MANGFOLD - FLERE MED

NFU INNLANDET FESTIVAL

Sammen med Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Innlandet lager vi årets største sanseopplevelse på med rom for alle! En del av festivalparken vil fylles med aktiviteter som er spesielt tilrettelagt for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Det er lagt vekt på sanselige og bevegelsesskapende aktiviteter samt farger, lys og lyd. Her blir det linedance, qigong, naturrebus, musikk og sang. Barna får lage egne steinsmykker og vi får også et møte med «Den blinde lillesøster» – et 2-språkelig fortellerteater hvor symbolspråket er bærende.  

Stoppested Verden har tatt initiativ til et samarbeid hvor fokus er å ta vare på utviklingshemmede og deres nærstående. Vår region skal være et attraktivt sted å leve og bo for alle mennesker og prosjektet søker å etterleve FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Formålet er av vi skal treffe andre i tilsvarende situasjon og bli kjent med nye mennesker. Vi skal lære av hverandre og vi vil skape en arena for samvær, relasjonsbygging og gjensidig inspirasjon. Dette vil også løfte frem de utviklingshemmede som en ressurs og givende gruppe å være sammen med i lokalmiljøet. 

NFU Innlandet festival ble arrangert for første gang i 2019. Det er Norsk Forbund for utviklingshemmede som står bak og vil med denne festivalen spandere gode opplevelser til alle deltagere som kommer innom vår camp. Vi vil vise at vi er den gladeste flokken!