Program Stoppested verden

Header Example

Tids Plan

Trio Oro

Dag: Lørdag 1. juni

Sted: Bakgårdsscenen.

Tidspunkt: kl. 12:15 / kl. 13:45

Varighet: 25 minutter

Artistal Del Gremio

Dag: Lørdag 1. juni

 

Sted: Hovedscenen

 

Tidspunkt: kl. 13:00

 

Varighet: 60 minutter

Åpen Scene

Dag: Søndag 2. juni

Sted: Bakgårdsscenen

Tidspunkt: kl. 11.00-15.00 med pauser

Guzheng

Dag: lørdag 1. juni

Sted: Kina.

Tidspunkt: kl. 11:30

Varighet: 10-15 minutters minikonserter

Nakama

Dag: Søndag 2. juni

 

Sted: Hallen v/Bakgårdsscenen.

 

Tidspunkt: kl. 12.15 / kl. 12:45 / kl. 14:00 / kl. 14:30 / kl. 15:00

 

Varighet: 15 minutter

9 Grader Norge

Dag: Søndag 2. juni

 

Sted: Hovedscenen

 

Tidspunkt: kl. 13:00

 

Varighet: 45 minutter