Program Stoppested verden

Header Example

AKTIVITET

IKEBANA & HANAKUBARI

| JAPAN |

I vår Japanske hage får vi demonstrert den Japanske kunstformen Ikebana og Hanakubari. Ikebana er japansk blomsterkunst eller arrangement av blomster, grener, løv og så videre.

Ifølge den eldre japanske folketro kom gudene dit hvor blomster var satt opp, og etter at buddhismen ble innført på 500-tallet, ble det alminnelig å ofre blomster foran alteret. Denne religiøse bruken av blomsterarrangementer fikk etter hvert verdslige, dekorative funksjoner, først i krigeraristokratenes hjem på 1400-tallet, og senere hos borgerskapet på 1600-tallet. Også det konfutsianske innslag er tydelig, for eksempel i den symbolske tolkning av himmel, jord og menneske i en enkel blomsteroppsats.

Hanakubari betyr blomster (hana) og teknikk (kubari). Teknikken kjennetegnes ved at det skapes en estetisk sammenheng mellom underlag, teknikk og blomster. Ikebana er regnet som 1 av de 3 mest betydningsfulle klassiske Japanske kunstformer som også inkluderer Kōdō (nytelse av velluktende røkelse) og Chadō (tradisjonell Japansk Te-seremoni).

Medvirkende:
Japan-Norway Society, Embassy of Japan