Program Stoppested verden

Header Example
Thai

Aktivitet

KULTURBONAZA

|Thailand|

Innlandet er mangfoldig. Visste du at det bor personer fra over 115 land bare i Hamar? Hvem er du og hva er dine tradisjoner? Vår KULTURBONANZA er en arena hvor alle som vil kan vise sin kultur og hvem de er gjennom ulike aktiviteter på festivalen. Her skal barn og unge, voksne og eldre skal kunne presentere, og få presentert kunstneriske uttrykk fra sine opprinnelige kulturer. Åpenhet og nysgjerrighet bidrar til å fremme Innlandet som en region av og med mangfold og forståelse.

Også i år blir det sterke farger og yrende liv i Thailand. Her blir det hårfletting, fruktskjæring og utstilling. Instrumentet du hører spille heter Klong yao.

Årlig medvirker over 50 lag, foreninger, frivillige organisasjoner og utenlandske ambassader i Norge med ulike aktiviteter og fremføringer som en del av festivalprogrammet.  I disse aktivitetene medvirker mer enn 250 utøvere av dans, teater og musikk og representerer kulturer, tradisjoner og land som regnes som minoriteter i Norge. Stoppested Verden samarbeider med mange enkeltpersoner, lag og foreninger og det er plass til alle!

Medvirkende:

Thaiforening i Hedmark, Royal Thai Embassy