Program Stoppested verden

Header Example
31-Peacepainting_sml

UTSTILLING

PEACEPAINTING 

Stiftelsen Peacepainting holder malekurs for barn i hele verden, spesielt i områder rammet av krig og fattigdom. Barn og unge møtes gjennom intuitive kunstverksteder hvor farger er den felles plattformen man jobber ut ifra. Bildene blir stilt ut på steder der personer med makt samles. 

Stiftelsens hovedformål er integrering i Norge, men med et utstrakt globalt fredsperspektiv og samarbeid over store deler av verden.  

Mer info:https://www.peacepainting.org