Program Stoppested verden

Header Example
Karaoke

Aktivitet

KULTURBONAZA

|FILIPPINENE|

Innlandet er mangfoldig. Visste du at det bor personer fra over 115 land bare i Hamar? Hvem er du og hva er dine tradisjoner? Vår KULTURBONANZA er en arena hvor alle som vil kan vise sin kultur og hvem de er gjennom ulike aktiviteter på festivalen. Her skal barn og unge, voksne og eldre skal kunne presentere, og få presentert kunstneriske uttrykk fra sine opprinnelige kulturer. Åpenhet og nysgjerrighet bidrar til å fremme Innlandet som en region av og med mangfold og forståelse. 

På Filippinene er det fiesta i hver eneste Barrio! Her blir det Karaoke og du får lære å danse nasjonaldansen “Pandango sa ilaw”.  Dette er en filippinsk folkedans som har blitt populær på landsbygda på Filippinene. Dansen utviklet seg fra Fandango, en spansk folkedans, som ankom Filippinene i løpet av den spanske perioden. Pandango sa ilaw” betyr å danse med lys. Her skal det danses med lys på hodet og i begge hendene. 

 

Medvirkende: 

Årlig medvirker over 50 lag, foreninger, frivillige organisasjoner og utenlandske ambassader i Norge med ulike aktiviteter og fremføringer som en del av festivalprogrammet.  I disse aktivitetene medvirker mer enn 250 utøvere av dans, teater og musikk og representerer kulturer, tradisjoner og land som regnes som minoriteter i Norge. Stoppested Verden samarbeider med mange enkeltpersoner, lag og foreninger og det er plass til alle!