Program Stoppested verden

Header Example
Israel

AKTIVITET

HJERTER

| ISRAEL |

Det er mye kjærlighet i et hjerte. Med stødig hånd hjelper vi Poul med å lage hjerter for Israel. Dette er navnet på en volontørorganisasjon som Poul har jobbet for. Frivillig arbeid med vedlikehold, oppussing og hage og gartnerarbeid på et mentalsykehus i utkanten av Jerusalem, har satt dype spor. Sykehuset hadde pasienter fra mange nasjoner og en av Poul sine viktigste oppgaver var å bli kjent med pasientene og være en god lytter og et godt medmenneske. Etter oppholdet i Israel ville Poul bidra med å lage hjerter i tre for så å selge disse og sende penger til organisasjonen «Hjerte for Israel». Kanskje er det nettopp ditt hjerte som setter spor på Stoppested Verden?